Yhteistyö ja improvisaatio
Työssä, oppimisessa ja arjessa

Koulutukset - konsultoinnit - työpajat - luennot

Sosiaalisen ympäristön muotoilupalvelut ja 

Improvisaatiokoulutukset

ainutlaatuisella asiantuntijuudella

luovan ja oppivan yhteis(ty)ön kehittämiseen

​"Ah, niin rentouttavaa ja terveellistä uskaltaa jotain uutta"

Yrityksille, organisaatioille, työyhteisöille

Yhteistyötaidot ja luovuus ovat tänä päivänä työelämätaitojen top 5 -listalla. Nämä kaksi kulkevat myös käsi kädessä, kun on kyse työn laadusta ja tuloksellisuudesta. Mitä paremmin yhteistyö toimii, mitä paremmin ryhmät ja yksilöt pystyvät toimimaan luovasti, sitä paremmin he voivat saavuttaa oman potentiaalinsa. Nykypäivänä muutokset voivat olla yllättäviä ja yhteistyö on yhä verkostoituneempaa. Tarvitaan tukea sekä yksilön että yhteisön tasolla.​

Ainutlaatuinen ja tutkimusperustainen menetelmäni yhdistää taiteen alan asiantuntijuutta työelämän tarpeisiin. ​​Aiempaa osaamista taiteen alalla ei vaadita ​

​Tarjoan asiantuntevaa tukea moniäänisen ja harmonisen sosiaalisen ympäristön muotoiluun: 

  • yhteistyön kehittämiseen;

  • työyhteisön kehittämiseen ja

  • yhteisön kehittämiseen

 

SANOTTUA

"Suoraan käyttökelpoisia oivalluksia työhön ja omaan elämään"

"Hieno pysähtyneisyys ja turvallinen ilmapiiri hoivasti niin kehoa kuin tajuntaa."

"Jokainen pääsi kertomaan omat kokemukset ja olimme tasavertaisia!"

"Selkeät ohjeistukset ja toisaalta niiden selkeät, kärsivälliset tarkennukset kun joku ei ymmärrä."

"Innostava ote. Monipuolinen sisältö. Päivän pituus ja jaottelu hyvä."​

​"Kiitos upeasta kurssista. Aitoutesi ja läsnäolosi on puhuttavaa ja esimerkillistä"​

"Kiitos herkästä ja jämäkästä ryhmän luotsaamisesta. Oma olemuksesi toimi esimerkkinä sanallistetusta sallivuudesta ja lempeydestä."

Yksilöille, yhteisöille, ryhmille

Tarvitseeko ryhmäsi yhteishenki lisäboostia?

Tiesitkö, että improvisoiden voi oppia laulamaan? 

Kaipaatko tukea yhteistyön sujuvuuteen, luovuuteen tai äänenkäyttöön?

Tarjoan asiantuntevaa tukea moniäänisen luovuuden ja yhteistyön rakentamiseen sekä valmennusta esiintymiseen, ilmaisuun ja äänenkäyttöön.

Improvisointi ja improvisaation opettaminen

Mitä improvisaatio on? Mitä voi ottaa huomioon improvisaation opetuksessa? Miten improvisointia opitaan?

Mikäli nämä kysymykset ja muut improvisointiin tai improvisaatioon liittyvät asiat pohdituttavat, voit tilata minut pitämään luentoa, webinaaria, koulutusta tai työpajoja. 

SOVELTUU: opettajille, organisaatioille, kasvatusalan ammattilaisille, muusikoille, ohjaajille

Opi improvisoiden laulamaan

Tiesitkö, että improvisoiden voi oppia laulamaan? Tai että jokainen on musikaalinen ja voi luoda musiikkia?

Kurssin tavotteina irtautuminen arjesta, leikin ja improvisoidun musisoinnin kautta oppiminen, musiikillinen inspiroituminen ja motivoituminen, luovuuden uudelleen löytäminen, sosiaalisten taitojen kehittyminen, äänenkäytön laajentuminen, hyvinvointi ja rentoutuminen, vapautuminen ja voimaantuminen

SOVELTUU: kaikille ilman aiempaa osaamista laulamisesta, improvisoinnista tai musisoinnista, muusikin alan ammattilaisille, opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisille ja opiskelijoille

Vapautunut esiintyminen, ilmaisu ja äänenkäyttö

Tavoitteena on luovien harjotteiden kautta oman äänen löytäminen, tutkiminen​​ ja kehittäminen. Keskustelujen ja harjotteiden kautta opitaan hallitsemaan äänenkäyttöön ja esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä (mm. jännittäminen ja vuorovaikutus)

SOVELTUU: viestinnän, esiintymistaitojen ja äänenkäytön kehittämisestä kiinnostuneet, sosiaalisia tilanteita, ihmisten kohtaamista, ihmisten edessä olemista ja esiintymistä jännittävät, laulamisesta kiinnostuneet, laulajat, äänenkäytön ammattilaiset