Improvisaatio

​Tiesitkö, että sosiaalinen toiminta on improvisoitua?

Ja improvisointi on sosiaalista toimintaa?

Myös oppiminen ja vuorovaikutus ovat improvisointia - yhdessä toimimista, jossa lopputulosta ei voi ennalta päättää. Sen sijaan prosessia voi ohjailla toivottuun suuntaan luomalla olosuhteet, joissa toivottu lopputulos mahdollistuu. Sosiaalinen, luova ja improvisoiva ajattelutapa on opittava taito, jonka avulla voi kehittää niin luovuutta, oppimista, yhteistyötaitoja kuin hyvinvointia. 

Tältä sivulta löydät ilmaisia improvinkkejä, tietoa ja esimerkkejä improvisaatiosta ja sen soveltamisesta, sekä linkkejä tutkimusjulkaisuihin. 

SM

Improvinkit

  • YouTube
Esiintyjänä (1).png

Tutustu improon: katsele & kuuntele

  • YouTube
 
Impropaneeli.jpg

Improvisaation tutkimus

Väittelin kesäkuussa 2021 Musiikin tohtoriksi (MuT) improvisaatiopedagogiikasta musiikkikasvatuksen alalta Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta. Väitöstyössäni olen tutkinut erityisesti minkälaiset olosuhteet mahdollistavat yhteisöllisen oppimisen ja sosiaalisen improvisoimisen. 

14055039_10154463443096465_8787614609807
 

Taiteesta apua sosiaaliseen jännittämiseen -
Kuorolaulu kouraan -hanke

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian yhteishankkeessa yhdistimme kuorolaulua ja improvisaatiota sosiaalisen jännityksen hallintaan. Yliopisto-opiskelijoille tarjottiin kuorolaulu -toimintaa, jossa yhdistyi improvisaatio, jännittämisen hallinta ja vertaistuki 8kk ajan. Vastaavana musiikkipedagogina suunnittelin ja toteutin hankkeen moniammatillisessa yhteistyössä psykologi Ninni Rehnbergin ja fysioterapeutti Päivi Hamarin kanssa, jotka toivat omaa osaamistaan jännitystä kokevien parista kuororyhmän toimintaan.

Kuoronjohtajana (1).png

Esimerkki improvisaation soveltamisesta

Improvisointi ja laulaminen turvallisissa olosuhteissa voi tukea oppimista ja ymmärtämistä itsestä ja muista ihmisistä.​

Kuorossa luotiin turvallista ilmapiiriä laulamisen, vuorovaikutuksen ja itsetuntemuksen kehittämiseen hyödyntäen improvisaatiopedagogiikkaa. Opiskelijoita tuettiin improvisoivan ja sosiaalisen ajattelutavan kehittämisessä erilaisten harjotteiden avulla. Myös kuoronjohtajana ja musiikkipedagogina improvisoiva, sosiaalinen ja luova ajattelutapa oli merkittävä työkalu uutta kehittävässä toiminnassa - miten suhtautuduin opiskelijoihin, miten rakensin ilmapiiriä yhdessä toisten ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. Käytäntö ja tutkimus osoittivat, että opiskelijat kokivat taiteen kautta ja taiteessa tapahtuvan oppimisen sekä vertaistuen auttavan jännityksen hallintaa ja jännittämisen hyväksymistä osana elämää. 

 
12524235_10153597402276849_7998139191982

Väitöstutkimuksen yleistajuinen
esittely (eng.)

Tallenne väitöstilaisuudesta 4.6.2021 Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa

  • YouTube
12524235_10153597402276849_7998139191982

Improvisaation moninaisuuden kartoittaminen

Tutkijan puheenvuoro ja paneelikeskustelun alustus Sibelius-Akatemian Improvisaatioseminaarissa 3.9.2015.

  • Vimeo
 

Siljamäki, E. (2021). Plural possibilities of improvisation in music education: an ecological perspective on choral improvisation and wellbeing. [Väitöskirja, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia]. Sudia musica 86. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-329-241-3

Siljamäki, E. (2021). Free improvisation in choral settings: An ecological perspective. Research Studies in Music Education. https://doi.org/10.1177/1321103X20985314 

Siljamäki, E., & Kanellopoulos, P. A. (2020). Mapping visions of improvisation pedagogy in music education research. Research Studies in Music Education, 42(1), 113–139. 

https://doi.org/10.1177/1321103X19843003 

Tutkimusartikkeleita

Tuore väitöskirjani luettavissa täältä

Lue myös blogista juttuja improvisaatiosta ja improvisoinnista

Jansson, S.-M., Westerlund, H. & Siljamäki, E. (2016). Taide sosiaalisena oppimismuotona – opiskelijoiden kokemuksia jännittämisestä. Aikuiskasvatus 36(1), 37-49. 

https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88473/47650 

Siljamäki, E. (2013). Suomen improvisaatiokuoro: Teatteri-improvisaatio yhteistoiminnallisen musiikin luomisen menetelmänä kuorossa. Musiikin suunta 35(2), 35-45. 

https://www.academia.edu/4354968/Musiikin_suunta_2_2013_Teatteri_improvisaatio_yhteistoiminnallisen_musiikin_luomisen_menetelmana_Suomen_improvisaatiokuorossa 

Siljamäki, E. (2019). Vapaa kuoroimprovisaatio pedagogisena ilmiönä. FiSME:n kuukauden kolumni. https://fisme.fi/kuukauden-kolumnit/komunit2019/vapaa-kuoroimprovisaatio-pedagogisena-ilmiona/