IMROVISAATIOKURSSEISTA SANOTTUA

"Sai leikkiä, improvisoida ja käyttää ääntä luovasti - samalla luopua niistä monista arkipäivässä vastaan tulevista kenties itseä rajoittavista normeista."

"Hieno pysähtyneisyys ja turvallinen ilmapiiri hoivasti niin kehoa kuin tajuntaa."

"Jokainen pääsi kertomaan omat kokemukset ja olimme tasavertaisia!"

"Ah, nIin rentouttavaa ja terveellistä uskaltaa jotain uutta."

"Muistutti siitä, miten yhteisöllisiä olemme. Erilaisista taustoista tulevat osallistujat avarsivat käsitystä/ymmärrystä ilmaisun haasteista, mahdollisuuksista, iloista jne. Voin hyvin jos/kun muut voivat hyvin ja iloitsevat kanssani."

"Ääni ja keho on kokonaisuus. Tiesin sen toki ennenkin, nyt sen tunnen. Tämä auttaa sekä puhumisessa että laulamisessa. Suoraan käyttökelpoisia oivalluksia työhön ja omaan elämään"

—  Osallistujat

 
IMPROVISOINTI, VUOROVAIKUTUS ja OPPIMINEN

Oppiminen ja vuorovaikutus ovat improvisointia - yhdessä toimimista, jossa lopputulosta ei voi ennalta päättää. Sen sijaan prosessia voi ohjailla toivottuun suuntaan luomalla olosuhteet, joissa toivottu lopputulos mahdollistuu.

Eli kun olonsa tilassa kokee turvalliseksi, on mahdollista kokeilla, uskaltaa ja luottaa ilman häpeän ja virheiden pelkoa. Toisin sanoen oppia - itsestä ja toisista. 

Minun kursseillani tarjoan improvisaatiopedagogista ymmärrystä ja osaamista tukemaan oppimisen ja taitojen kehittymistä. Improvisaatiota lähestytään sosiaalisena taitona ja koulutuksissani tarkastellaan kokonaisvaltaista vuorovaikutusta osana vuorovaikutusprosesseja.

Osallistuja voi itse valita millä tavalla ja miten osallistuu.

 

Työkaluna käytetään luovia harjoitteita, joissa oma ääni ja keho sekä improvisoiva ajattelu ovat työvälineitä. Taidelähtöisillä menetelmillä voi riisua arjen roolien kahleita, kokeilla uusia olemisen muotoja yhteisössä ja oppia toisien tukemista, hyväksyvää vuorovaikutusta ja kokonaisvaltaista ilmaisua.

Luovissa harjotteissa ja improvisaatiossa musiikillinen osallistuminen ja kohtaaminen on mahdollista iästä ja aiemmasta osaamisesta riippumatta. 

Sosiaalista oppimisen prosessia tuetaan keskustelujen ja oman havainnoinnin avulla. Yhdessä muiden osallistujien kanssa rakennetaan turvallinen ympäristö, jolloin yhdessä luominen on helppoa, kivaa ja yllättävää.

 
 
Improvisaatio kehittymisen välineeenä

Mitä improvisaatio on ja miten sitä voi hyödyntää yhteisöjen vurovaikutuksen, hyvinvoinnin ja oppimisen kehittäjänä? Videolla kerron miten laulaen improvisointi ja turvallisen tilan luominen voivat tukea oppimista ja hyvinvointia. 

 

Työpajoissa kehitetään yhteisön tai ryhmän vastavuoroista kommunikointia ja viestintää. Työvälineenä toimii äänellinen improvisointi, joka lähtee turvallisen tilan yhdessä rakentamisesta. Työpajassa pysähdytään tutkimaan vuorovaikutusta ja sen mahdollistumista toiminnallisin harjottein ja keskusteluin.

 

Työpaja tarjoaa mahdollisuuden nähdä jokainen osallistuja yksilönä ja omana itsenään ilman työhön tai arkielämään liittyviä rooleja. Työpaja voi tutkitusti tarjota hyvinvointia, äänellistä ja kehollista vapautumista, sekä vuorovaikutuksen ja yhteisölllisyyden vahvistumista

Osallistujien kommentteja: 
"Ääni ja keho on kokonaisuus. Tiesin sen toki ennenkin, nyt sen tunnen. Tämä auttaa sekä puhumisessa että laulamisessa." 

"Suoraan käyttökelpoisia oivalluksia työhön ja omaan elämään."

Kenelle: Työyhteisöille, kuoroille, ryhmille...

KATSO JA KUUNTELE videolta

Videon lauluimprovisaatio, puheääni, käsikirjoitus ja kooste: Eeva Siljamäki 

IMPROVISOINTI -oppimisen, hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen kehittäjänä
 
  • Vinkkejä omatoimiseen improvisointiin (video)

  • Ääni-improvisaatio: mitä se on ja miten osallistujat ovat siihen suhtautuneet (video)

  • Osallistujien kokemuksia improvisaatiokursseista (lue)

  • Improvisaatio blogissa (lue)

  • Kysy koulutuksista ja improvisaatiosta, seuraa ajantasaisia tietoja somesta

Ääni/laulu- improvisoinnista kiinnostuneelle
Improvinkit äänen tutkimiseen ja äänellä leikkimiseen. Kouluttajana tutkija, muusikko, Eeva Siljamäki

Katso videolta kouluttaja Eeva Siljamäen (tutkija, muusikko), vinkit improvisoimiseen, äänellä leikkimiseen ja äänen tutkimiseen =>

 
BLOGI-KIRJOITUKSET IMPROVISAATIOSTA:
TAITEEN JA HYVINVOINNIN RAJAPINNALLA
Kuorolaulu kouraan - hanke:
taiteesta apua sosiaaliseen jännittämiseen

Improvisoinnin ja laulamisen kautta voi tukea oppimista ja ymmärtämistä itsestä ja muista ihmisistä. Olin vastaavana musiikkipedagogina ja tutkijana Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian yhteishankkeessa, jossa tutkittiin miten kuorolaulu voi auttaa sosiaalista jännitystä kokevien elämässä. 

Kuorolaulu kouraan -hankkeessa sosiaalisen jännityksen kanssa eläville yliopisto-opiskelijoille tarjottiin kuorolaulu -toimintaa, jossa yhdistyi improvisaatiota, jännittämisen hallintaa ja vertaistukea yhden lukuvuoden ajan.

Projektin suunnittelu ja toteuttaminen tapahtui moniammatillisessa yhteistyössä psykologi Ninni Rehnbergin ja fysioterapeutti Päivi Hamarin kanssa, jotka toivat omaa osaamistaan jännitystä kokevien parista kuororyhmän toimintaan. Kuorossa luotiin turvallista ilmapiiriä laulamisen, vuorovaikutuksen ja itsetuntemuksen kehittämiseen.

Käytäntö ja tutkimus osoittivat, että opiskelijat kokivat taiteen kautta ja taiteessa tapahtuvan oppimisen sekä vertaistuen auttavan jännityksen hallintaa ja jännittämisen hyväksymistä osana elämää.

 
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • LinkedIn