- KOULUTUKSET, TYÖPAJAT, LUENNOT -

"Ah, niin rentouttavaa ja terveellistä uskaltaa jotain uutta."

Työvälineenäni ovat luovat harjoitteet ja

sosiaalisen, improvisoivan ja luovan ajattelutavan harjoittaminen

KYSY myös LUENNOISTA ja muista koulutuksista

Yhteistyö ja yhteisohjautuvuus

Tiestitkö, että työnlaatu voi kärsiä huonosta työilmapiiristä? Ja että työssä oppiminen on sosiaalista toimintaa, johon tarvitaan sitä tukevat olosuhteet?

Voin auttaa sinua ja yhteisöäsi löytämään yhteistyön, yhteisohjautuvuuden ja työssä oppimisen salat. Yhden tai useamman työpajan aikana keskustellaan, tehdään luovia harjoitteita ja työstetään yhdessä improvisoivan ajattelutavan haltuunottoa. Improvisoiva ajattelutapa on tutkitusti laadukkaan ja monimuotoisen vuorovaikutuksen perusta, se on joustavuuden ja luovuuden lähde sekä yhteistyön, oppimisen ja hyvinvoinnin perustekijöitä. Yhdenkään osallistujan ei tarvitse osata laulaa tai olla luova. Yhdessä rakennamme sosiaalista turvallisuutta ja harjoittelemme yhteisohjautuvuutta, jolloin luottamus yhteiseen prosessiin kasvaa. 

​Koulutusten suunnitelussa ja toteutuksessa hyödynnän, laajaa kokemustani taiteen alalla, tutkimustietoa oppimisesta ja improvisaatiosta ja improvisaatiopedagogiikkaa.

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn
Artequal110619231.jpg

KOULUTUKSISTA SANOTTUA

"Suoraan käyttökelpoisia oivalluksia työhön ja omaan elämään"

"Hieno pysähtyneisyys ja turvallinen ilmapiiri hoivasti niin kehoa kuin tajuntaa."

"Jokainen pääsi kertomaan omat kokemukset ja olimme tasavertaisia!"

Kenelle: Yhteisöille, yksilöille, kuoroille, ryhmille

Työpajojen keskeinen ominaisuus on luovuuden, improvisoinnin ja vuorovaikutuksen kautta oppiminen yhdessä asiakkaan kanssa sovituista teemoista.

KOULUTUKSISSSA VOIDAAN

 • tutkia yksilön, yhteisön tai ryhmän vastavuoroista kommunikointia ja viestintää.

 • tehdä luovia ja toiminnallisia harjotteita

 • syventää ymmärrystä ja laajennetaan näkökulmia fasilitoidun keskustelun kautta

 • nähdä jokainen osallistuja yksilönä ja omana itsenään ilman työhön tai arkielämään liittyviä rooleja.

 • kehittää joustavuutta, luovaa ajattelua, yhteistyötaitoja ja asiakkaan valitsemia teemoja

 

Äänenkäyttö, ilmaisu ja esiintyminen

 

OPI IMPROVISOIDEN LAULAMAAN - OPI LAULAMAAN IMPROVISOIDEN

 • Irtautuminen arjesta

 • leikin ja improvisoidun musisoinnin kautta oppiminen

 • musiikillinen inspiroituminen ja motivoituminen

 • luovuuden uudelleen löytäminen

 • sosiaalisten taitojen kehittyminen

 • äänenkäytön laajentuminen
 • hyvinvointi ja rentoutuminen
 • vapautuminen ja voimaantuminen

SOVELTUU: kaikille ilman aiempaa osaamista laulamisesta, improvisoinnista tai musisoinnista, muusikin alan ammattilaisille, opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisille ja opiskelijoille

ÄÄNENKÄYTTÖ,

ESIINTYMINEN JA ILMAISU

 • kohti vapautunutta esiintymistä, äänenkäyttöä tai laulamista

 • luovat harjoitteet oman äänen löytämiseen, tutkimiseen​​ ja kehittämiseen
 • äänenkäyttöön ja esiintymiseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen (mm. jännittäminen)

 

 

SOVELTUU: viestinnän, esiintymistaitojen ja äänenkäytön kehittämisestä kiinnostuneet, sosiaalisia tilanteita, ihmisten kohtaamista, ihmisten edessä olemista ja esiintymistä jännittävät, laulamisesta kiinnostuneet, laulajat, äänenkäytön ammattilaiset

 

KOULUTTAJASTA SANOTTUA

​"Olet hienosti läsnä, omana itsenäsi. Selkeät ohjeistukset ja toisaalta niiden selkeät, kärsivälliset tarkennukset kun joku ei ymmärrä. Innostava ote. Monipuolinen sisältö.

Päivän pituus ja jaottelu hyvä."​

​"Kiitos upeasta kurssista. Aitoutesi ja läsnäolosi on puhuttavaa ja esimerkillistä"​

"Kiitos herkästä ja jämäkästä ryhmän luotsaamisesta. Oma olemuksesi toimi esimerkkinä sanallistetusta sallivuudesta ja lempeydestä."

KOULUTUKSISTA SANOTTUA

"Sai leikkiä, improvisoida ja käyttää ääntä luovasti - samalla luopua niistä monista arkipäivässä vastaan tulevista kenties itseä rajoittavista normeista."

"Ääni ja keho on kokonaisuus. Tiesin sen toki ennenkin, nyt sen tunnen. Tämä auttaa sekä puhumisessa että laulamisessa."