KOULUTUKSET, TYÖPAJAT, LUENNOT

Voin auttaa sinua ja yhteisöäsi kehittämään sosiaalista ja luovaa taitavuutta sekä ilmaisua, joita tarvitset niin vuorovaikutuksessa, oppimisessa, opettamisessa, kuin kaikenlaisessa yhteistyössä. 

Koulutusten suunnitelussa ja toteutuksessa sovellan laajan ryhmäohjaaja-kokemukseni lisäksi tutkimustietoa oppimisesta ja improvisaatiosta. 

Ota yhteyttä, niin voimme yhdessä miettiä, miten voin parhaiten olla sinulle avuksi. 

eevasilja (@) gmail.com 

 +358 50 3424 644 

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn
Kouluttajana Eeva on...
Koulutuksissa pääosassa ovat...
KOULUTUKSESTA
SANOTTUA
KOULUTTAJASTA
SANOTTUA
KOULUTUSTEEMOJA

​Koulutusten ytimessä on sosiaalisen ja luovan taitavuuden ja ilmaisun kehittäminen lisäämällä tietoa, ymmärrystä ja taitoa kohdata erilaisia tilanteita, kuten muutokset, esiintyminen, yhteistyö ja ristiriidat.

 • Koulutus sisältää tietopaketin.

 • Osallistavuuden taso voidaan sopia tilaajan toiveiden mukaan.

 • Teemoja voidaan yhdistää ja kohdentaa tarkemmin.

ÄÄNENKÄYTÖN JA ESIINTYMISEN TAITOJA 

 • miten ääni kantaa ja kestää, äänen huolto

 • viestiminen ja tulkinnat esiintyessä: mitkä asiat vaikuttavat esiintymiseen ja miten suhtautua esillä olemiseen

ESIINTYMISJÄNNITYKSEN HALLINTAA

 • Mistä jännittäminen syntyy ja missä sen tuntuu

 • Miten suhtautua omaan ja toisten jännnitykseen

 • Mitkä asiat vaikuttavat jännittämiseen ja miten voin helpottaa jännityksen tuntumista 

SOVELTUU: viestinnän, esiintymistaitojen ja äänenkäytön kehittämisestä kiinnostuneet, sosiaalisia tilanteita, ihmisten kohtaamista, ihmisten edessä olemista ja esiintymistä jännittävät

SOSIAALINEN JA MUSIIKILLINEN OPPIMINEN - ÄÄNILEIKKI
 • Irtautumista arjesta ja omalla äänellä leikittelyä turvallisessa ilmapiirissä.

 • musiikillinen oppiminen ja musisointi oman äänen kanssa

 • inpisraatiota ja luovuuden uudelleen löytäminen

 • uusien luovien menetelmien soveltaminen
 • laajentaa perinteisiä äänenkäytön muotoja ja musiikin rajoja.

 

SOVELTUU: 

kaikille ilman aiempaa osaamista laulamisesta, improvisoinnista tai musisoinnista, muusikin alan ammattilaisille, opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisille ja opiskelijoille

JOHTAMINEN PEDAGOGISENA TOIMINTANA 

 • Turvallisen ilmapiirin, yhteisön ja vuorovaikutuksen laadun merkitys oppimiselle ja luovuudelle

 • Erilaisuus lähtökohtana ryhmässä, moninaiset näkökulmat yhteisössä

 • Viestinnän kokonaisvaltaisuus ja vaikutus ryhmän toimivuuteen

 • Lämmittelyjen, rutiinien ja leikkimielisyyden mahdollisuudet

 • Vastavuoroinen tuki ja läsnäolon vaaliminen

 • Erilaisuuden hyväksyminen ja moninaisuuden arvostaminen

SOVELTUU: pedagogeille, ryhmien ohjaajille, kasvatusalan ammattilaisille, esimiehille

MIKSI IMPROVISAATIO?
- musiikillinen ja sosiaalinen oppiminen
- hyvinvointi ja vuorovaikutus

Yhdessä improvisoimisella voi tutkitusti olla positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin sekä sosiaaliseen ja musiikilliseen oppimiseen. Kaiken perustana on turvallisen oppimisympäristön luominen, jossa voi kokeilla, uskaltaa ja luottaa ilman häpeän pelkoa. 

Vapaa improvisaatio omalla äänellä ja leikkimielisellä lähestymistavalla mahdollistaa musiikillisen osallistumisen ja kohtaamisen iästä ja aiemmasta musiikillisesta osaamisesta riippumatta.

Improvisaatio on hetkessä elämistä ja oman luovuuden vapauttamista. Minun kursseillani improvisaatio sisältää kaikenlaisia ääniä ja änentuottamisen tapoja, sekä mahdollisesti liikettä. Sinä itse voit valita millä tavalla ja miten osallistut. Sosiaalista oppimisen prosessia tuetaan keskustelujen ja oman havainnoinnin avulla. Minä mahdollistan yhdessä muiden osallistujien kanssa sinulle turvallisen ympäristön, jolloin yhdessä luominen on helppoa, kivaa ja yllättävää.

 

 • Katso videolta Helsingin Improkuoron näyte siitä mitä vapaa improvisaatio voi olla 

 • Lue lisää improvisaatiosta blogista

 • Kysy koulutuksista:

Helsingin improkuoro
 
 

12 – 13.9.2020

TAMPERE: Hyvinvointia lauluimprovisaatiosta

Järjestäjä: Kansalaisfoorumi

LUE LISÄÄ

10 – 11.10.2020

OULU: Hyvinvointia lauluimprovisaatiosta

Järjestäjä: Kansalaisfoorumi

LUE LISÄÄ

24.-25.10.2020

Järjestäjä: Espoon työväenopisto

LUE LISÄÄ

21 – 22.11.2020

HELSINKI: Hyvinvointia lauluimprovisaatiosta

Järjestäjä: Kansalaisfoorumi

LUE LISÄÄ

IMROVISAATIOKURSSEISTA SANOTTUA

"Sai leikkiä, improvisoida ja käyttää ääntä luovasti - samalla luopua niistä monista arkipäivässä vastaan tulevista kenties itseä rajoittavista normeista."

"Hieno pysähtyneisyys ja turvallinen ilmapiiri hoivasti niin kehoa kuin tajuntaa."

"Ryhmässä oli tilaa olla yksilönä yhdessä toisten yksilöiden kanssa"

—  Osallistujat

"Laulu improvisaatio on tapa päästä kosketuksiin oman äänen sisälle niin että tuntee olevansa vapaa ja osana tätä maailmaa. Se yhdistää hienolla tavalla sielun kehoon kun laulan"

"Ääni ja keho on kokonaisuus. Tiesin sen toki ennenkin, nyt sen tunnen. Tämä auttaa sekä puhumisessa että laulamisessa. Suoraan käyttökelpoisia oivalluksia työhön ja omaan elämään"

"Rohkaisi äänenkäyttöön. Opin menetelmiä tuottaa luonnollista ääntä."

BLOGI-KIRJOITUKSET IMPROVISAATIOSTA:
SOVELTAVA TAIDE
Kuorolaulu kouraan - hanke:
taiteesta apua sosiaaliseen jännittämiseen

Taiteen kautta voi tukea oppimista ja ymmärtämistä itsestä ja muista ihmisistä. Olin vastaavana musiikkipedagogina ja tutkijana Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian yhteishankkeessa, jossa tutkittiin miten kuorolaulu voi auttaa sosiaalista jännitystä kokevien elämässä. 

Kuorolaulu kouraan -hankkeessa sosiaalisen jännityksen kanssa eläville yliopisto-opiskelijoille tarjottiin kuorolaulu -toimintaa, jossa yhdistyi improvisaatiota, jännittämisen hallintaa ja vertaistukea yhden lukuvuoden ajan.

Projektin suunnittelu ja toteuttaminen tapahtui moniammatillisessa yhteistyössä psykologi Ninni Rehnbergin ja fysioterapeutti Päivi Hamarin kanssa, jotka toivat omaa osaamistaan jännitystä kokevien parista kuororyhmän toimintaan. Kuorossa luotiin turvallista ilmapiiriä laulamisen, vuorovaikutuksen ja itsetuntemuksen kehittämiseen.

Käytäntö ja tutkimus osoittivat, että opiskelijat kokivat taiteen kautta ja taiteessa tapahtuvan oppimisen sekä vertaistuen auttavan jännityksen hallintaa ja jännittämisen hyväksymistä osana elämää.

 
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn