KOULUTUKSET, TYÖPAJAT, LUENNOT

VOIN AUTTAA YHTEISÖÄSI KEHITTYMÄÄN.

Oppiminen ja luovuus voivat kukoistaa yhteisössä, jossa mahdollistuu sosiaalinen ja henkinen turvallisuus. Tukemalla yhteisöllisiä prosesseja, yksilöiden sosiaalista ja luovaa taitavuutta sekä ilmaisua on mahdollista rakentaa turvallinen, yksilöitä huomioiva ympäristö oppimiselle ja luovuudelle.

VOIN AUTTAA SINUA KEHITTYMÄÄN

Sosiaalisia ja yhteisöllisiä taitoja voi harjoitella. Mahdollistan turvallisen ympäristön ilmaisun ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, joka tukee menestymistäsi niin arjessa kuin työssä. 

Koulutusten suunnitelussa ja toteutuksessa sovellan laajaa kokemustani taiteen alalla sekä tutkimustietoa oppimisesta ja improvisaatiosta. Työvälineenäni on improvisaatio turvallisessa ympäristössä. 

 

Oppiminen ja vuorovaikutus ovat improvisointia - yhdessä toimimista, jossa lopputulosta ei voi ennalta päättää. Sen sijaan prosessia voi ohjailla toivottuun suuntaan luomalla olosuhteet, joissa toivottu lopputulos mahdollistuu. 

Ota yhteyttä, niin voimme yhdessä miettiä,

miten voin parhaiten olla sinulle avuksi. 

eevasilja (@) gmail.com 

 +358 50 3424 644 

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn
KOULUTUKSESTA
SANOTTUA
KOULUTTAJASTA
SANOTTUA
KIINNOSTAAKO KEHITTYMINEN?

Koulutuksia voidaan teemoittaa toivomusten mukaan. ​Koulutusten ytimessä on sosiaalisen ja luovan taitavuuden ja ilmaisun kehittäminen lisäämällä tietoa, ymmärrystä ja taitoa. Koutukset tukevat esimerkiksi haastavien tilanteiden kohtaamista, kuten kuten muutokset, esiintyminen, sekä yhteistyö ja ristiriidat.

 • Koulutus sisältää tietopaketin.

 • Osallistavuuden taso voidaan sopia tilaajan toiveiden mukaan.

 • Teemoja voidaan yhdistää ja kohdentaa tarkemmin.

ÄÄNENKÄYTÖN JA ESIINTYMISEN TAITOJA 

 • miten ääni kantaa ja kestää, äänen huolto

 • viestiminen ja tulkinnat esiintyessä: mitkä asiat vaikuttavat esiintymiseen ja miten suhtautua esillä olemiseen

ESIINTYMISJÄNNITYKSEN HALLINTAA

 • Mistä jännittäminen syntyy ja missä sen tuntuu

 • Miten suhtautua omaan ja toisten jännnitykseen

 • Mitkä asiat vaikuttavat jännittämiseen ja miten voin helpottaa jännityksen tuntumista 

SOVELTUU: viestinnän, esiintymistaitojen ja äänenkäytön kehittämisestä kiinnostuneet, sosiaalisia tilanteita, ihmisten kohtaamista, ihmisten edessä olemista ja esiintymistä jännittävät

SOSIAALINEN JA MUSIIKILLINEN OPPIMINEN - ÄÄNILEIKKI
 • Irtautumista arjesta ja omalla äänellä leikittelyä turvallisessa ilmapiirissä.

 • musiikillinen oppiminen ja musisointi oman äänen kanssa

 • inpisraatiota ja luovuuden uudelleen löytäminen

 • uusien luovien menetelmien soveltaminen
 • laajentaa perinteisiä äänenkäytön muotoja ja musiikin rajoja.

 

SOVELTUU: 

kaikille ilman aiempaa osaamista laulamisesta, improvisoinnista tai musisoinnista, muusikin alan ammattilaisille, opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisille ja opiskelijoille

JOHTAMINEN PEDAGOGISENA TOIMINTANA 

 • Turvallisen ilmapiirin, yhteisön ja vuorovaikutuksen laadun merkitys oppimiselle ja luovuudelle

 • Erilaisuus lähtökohtana ryhmässä, moninaiset näkökulmat yhteisössä

 • Viestinnän kokonaisvaltaisuus ja vaikutus ryhmän toimivuuteen

 • Lämmittelyjen, rutiinien ja leikkimielisyyden mahdollisuudet

 • Vastavuoroinen tuki ja läsnäolon vaaliminen

 • Erilaisuuden hyväksyminen ja moninaisuuden arvostaminen

SOVELTUU: pedagogeille, ryhmien ohjaajille, kasvatusalan ammattilaisille, esimiehille

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn