IMPROVISAATION PEDAGOGISET MAHDOLLISUUDET
Taide sosiaalisen vuorovaikutuksen, oppimisen ja muutoksen ytimessä

 

Väitöstyössäni tarkastelen improvisaatiota improvisaatiota osallistujien elettyjen kokemusten kautta kahdessa kuorotoiminnan muodossa teatterin ja musiikin rajapinnalla. Sosiaalinen vuorovaikutus, improvisaatio ja leikkimielisyys ovat toiminnan ytimessä muodostaen hyväksyvän ja ’mokia’ sallivan oppimisympäristön.

 

Tutkimuksessa kysytään mitä merkityksiä osallistujat antavat kuorotoiminnalle, jossa sosiaalisen vuorovaikutuksen laatu musiikillisen laadun sijaan ohjaa toimintaa.

 

​Väitän, että monitieteisessä improvisoivassa ja taidetta soveltavassa toiminnassa ja oppimisympäristössä mahdollistuu uudenlainen yhteistyön muoto, joka erottuu osallistujien aiemmista sosiaalisista kanssakäymisistä ja johtaa muutokseen osallistuvien elämässä. Tuon esiin improvisaation moninaisuutta sekä oikeutusta osana oppimista ja kasvatusta sen syvästi kokemuksellisen ja samalla hetkellisen laadun johdosta. Tutkimus haastaa myös yhteistoiminnallisen luovuuden teoretisoinnin siirtäen tarkastelun rajoitetusta asiantuntijuudesta syvemmin sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

 

Tutkimuksessani on kaksi tapausta:

1) Taideinterventio jännitystä kokeville yliopisto-opiskelijoille

…jossa yhdistetään terveydenalan asiantuntijuutta kuorolaulamiseen ja improvisointiin. YTHS:n ja Taideyliopiston yhteistyössä kehitin ’Kuorolaulu kouraan’ -kurssin 2013-2014, jossa yliopisto-opiskelijoille tarjottiin välineitä jännityksen hyväksymiseen ja kohtaamiseen.​​

2) Yhteistoiminnallinen  kuoroimprovisaatio

…jossa yhdistetään teatteri-improvisaation käytäntöjä vapaasti improvisoituun laulamiseen. Helsingin Improkuoro (2014) koostuu eri taiteenalojen harrastajista ja ammattilaisista. Toiminnassa johtajuus on jaettu osallistujien kesken. 

Tämä tutkimus toteutetaan osana Suomen Akatemian
rahoittamaa ArtsEqual -tutkimushanketta

KATSELE JA KUUNTELE
IMPROVISAATIOPEDAGOGIIKAN moninaisuuden kartoittaminen ja ymmärtäminen

Tutkijan puheenvuoro ja paneelikeskustelun alustus Sibelius-Akatemian Improvisaatioseminaarissa 3.9.2015.

TAIDEINTERVENTION tutkimusesittely

 

Esittelen tutkimusta taideinterventiosta jännitystä

kokeville yliopisto-opiskelijoille, jonka kehitin yhteistyössäYlioppilaiden terveydenhoitosäätiön kanssa. 

Tallenne ArtsEqual -hankkeen tutkimuspäiviltä 5.2.2016. 

THE BIG IMPROV DISCUSSSION -paneelikeskustelu 

 

Tallenne Arts without borders? -konferenssista 22.10.2016. Shawn Kinley, Rita Marcalo, Adam Rudolph ja Eeva Siljamäki, Puheenjohtajana Kai Lehikoinen

 
 

JULKAISUT

Klikkaamalla artikkelin nimeä pääset lukemaan 


Siljamäki, Eeva. Tulossa. Co-creating a safe space for learning through free 
improvisation choir: An ecological perspective

Siljamäki, E., & Kanellopoulos, P. A. 2020. Mapping visions of improvisation pedagogy in music education research. Research Studies in Music Education, 42(1), 113–139. 

 

Siljamäki, Eeva. 2019. Vapaa kuoroimprovisaatio pedagogisena ilmiönä. FiSME:n kuukauden kolumni.

Siljamäki, Eeva. 2016. "Tänään en pelkää enää niin kovasti, että he menevät rikki" - Ammattietiikkaa taiteen, pedagogiikan ja hyvinvoinnin rajapinnalla. Arts Equal -hankkeen Equally well -blogi

Siljamäki, Eeva. 2016. Pelkäätkö erilaisuutta? – Kokeile hyväksymistä. Arts Equal -hankkeen Equally well - blogi.

Jansson, Satu-Mari, Heidi Westerlund & Eeva Siljamäki. 2016. Taide sosiaalisena oppimismuotona – opiskelijoiden kokemuksia jännittämisestä. Aikuiskasvatus 36(1), 37-49.

Siljamäki, Eeva. 2013. Suomen improvisaatiokuoro: Teatteri-improvisaatio yhteistoiminnallisen musiikin luomisen menetelmänä kuorossa. Musiikin suunta 35(2), 35-45.

Siljamäki, Eeva & Minja Koskela. 2013. Voimaantumista, vuorovaikutusta ja marginaalien ääniä – neljäs kansainvälinen musiikkikasvatuksen narratiivisen tutkimuksen konferenssi Helsingissä. Finnish journal of music education 15(2), 95-97.

Siljamäki, Eeva. 2012. Tutkimusmatka narratiivisuuteen. Äänenkuljettaja 1, 13.

 

Siljamäki, Eeva. 2003. Luovuuden lukko – kahden Sibelius-Akatemian opiskelijan kokemuksia musiikki- ja teatteri-improvisaatiosta. Pro gradu, Musiikkikasvatus.